Trenerkurs for jenter

trener 1Norges Skytterforbund / Jenter i sentrum inviterer til trenerkurs for JENTER Trener 1 Pistol.

Kurset går over 2 helger, 2 dager hver helg.
1. Helg lørdag 5.september og søndag 6.september
2. Helg lørdag 3.oktober og søndag 4.oktober
+ 45 timer praksis i egen klubb og 15 timer e – læring.
Kurslærere: Christer Magnusson og Nils Joten
Kurssted: Trosterudbanen, Oslo.

Som Trener 1 Pistol er du autorisert som trener på klubbnivå. Trener 1 er en betingelse for å ta videre trenerutdanning (trener 2, trener 3 og trener 4). Det er formelt ingen krav til deltagere, men søkeren bør være minst 16 år. Kurset har ingen eksamen, det er løpende vurdering underveis av deltakernes engasjement og evne til å organisere aktivitet.

Etter bestått kurs og gjennomført praksis utstedes kursbevis/kompetansekort.

Deltakeravgift/Egenandel for kurset er kr.750,-. Enkel servering og kursmateriell er inkludert i deltakeravgiften. Det sendes ut faktura i etterkant av første kurshelg. Kurskostnadene for øvrig dekkes av «Jenter i sentrum – prosjektet».  Om du tar kontakt med klubben din, så kan det jo også tenkes at de kan dekke kursavgiften eller deler av kursavgiften for deg . I og med at det er 45 timers praksis i etterkant i klubb, så vil klubbens medlemmer nyte veldig godt av at de får utdannede trenere og instruktører i klubben.

Følgende moduler/tema blir gjennomgått på kurset:
– Presisjonsidrettenes egenart og mangfold (2 timer)
– Førstehjelp (1 time)
– Skytetekniske elementer (9 timer)
– Oppvarming og uttøyning (1 time)
– Mental trening (3 timer)
– Trenerrollen (4 timer)
– Planlegging og gjennomføring av en treningsøkt (8 timer)

Alle deltakere må i tillegg gjennomføre 15 timer med e-læring i løpet (i forkant og underveis) av kurset. Mer informasjon om dette kommer ved påmelding. Dette gjelder følgende moduler:
– Reglement, vedlikehold og våpen
– Idrett for funksjonshemming
– Trenerrollen
– Barneidrettens verdigrunnlag
– Idrett uten skader
– Aldersrelatert trening

Bindene påmelding skal tydelig merkes Trenerkurs 1 Pistol, og skal inneholde søkerens navn, riktig adresse, fødselsdato, klubbtilhørighet, telefonnummer og e-post adresse, slik at informasjon m.m. kan sendes ut på en grei måte.

Bindende påmelding sendes på e-post til lindis.graesdal@skyting.no innen 15.august 2015.

NB: Forbehold om nok deltakere!

Grenseløse idrettsdager

Grenseløse idrettsdagerGrenseløse idrettsdager

Norges idrettsforbund i samarbeid med en rekke aktører setter ekstra søkelys på idrett for funksjonshemmede gjennom konseptet «Grenseløse idrettsdager».

Målet er å øke kunnskapen om idrett for funksjonshemmede og rekruttere flere funksjonshemmede til norsk idrett. Ønsker din klubb å presentere skyting som et aktivitetstilbud for funksjonshemmede, så er det bare å ta kontakt med aktuell regional fagkonsulent i oversikten under.
Datoene for årets grenseløse idrettsdager er klare:

14. oktober: Arendal (Sør Amfi)
Kontaktperson: Brit-Ingebjørg Fossli
e-post: brit-ingebjørg.fossli@idrettsforbundet.no
mobil: 970 95 154

14. oktober: Sarpsborg
Kontaktperson: Vigdis Mørdre
e-post: vigdis.mordre@idrettsforbundet.no
mobil: 977 50 250

15. oktober: Molde (Træffhuset)
Kontaktperson: Per-Einar Johannessen
e-post: pej@idrettsforbundet.no
mobil: 924 02 803

20. oktober: Kristiansand
Kontaktperson: Brit-Ingebjørg Fossli
e-post: brit-ingebjørg.fossli@idrettsforbundet.no
mobil: 970 95 154

21. oktober: Oslo
Kontaktperson: Vigdis Mørdre og Simen Kjelsrud
e-post: vigdis.mordre@idrettsforbundet.no og simen@drettsforbundet.no
mobil: 977 50 250 og 415 67 503

21. oktober: Trondheim (Trondheim spektrum)
Kontaktperson: Per-Einar Johannessen
e-post: pej@idrettsforbundet.no
mobil: 924 02 803

22. oktober: Bergen
Kontaktperson: Thea Christiansen
e-post: thea@idrettsforbundet.no
mobil: 977 76 911

28. oktober: Nærbø ( Nye Loen Nærbø)
Kontaktperson: Thea Christiansen
e-post: thea@idrettsforbundet.no
mobil: 977 76 911

28. oktober eller 4. november: Steinkjer (Campus)
Kontaktperson: Per-Einar Johannessen
e-post: pej@idrettsforbundet.no
mobil: 924 02 803

29. oktober: Gjøvik (Gjøvik Olympiske Fjellhall)
Kontaktperson: Hilde Håkenstad
e-post: hilde.haakenstad@idrettsforbundet.no
mobil: 93 03 05 25

4. november: Skien (Skien fritidspark)
Kontaktperson: Brit-Ingebjørg Fossli
e-post: brit-ingebjørg.fossli@idrettsforbundet.no
mobil: 970 95 154

4. november: Kongsvinger (Kongsvinger hallen)
Kontaktperson: Heidi Bråten
e-post: heidi.braten@idrettsforbundet.no
mobil: 90732836

10. november: Bodø
Kontaktperson: Torben Simonsen
e-post: torben.simonsen@idrettsforbundet.no
mobil: 419 00 251

10. november: Drammen
Kontaktperson: Anne Katrine Aas
e-post: annekatrine.aas@idrettsforbundet.no
mobil: 918 69 036

12. november: Tromsø
Kontaktperson: Håvard Lium
e-post: havard.lium@idrettsforbundet.no
mobil: 934 14 713

14.november: Førde (Førdehuset)
Kontaktperson: Thea Christiansen
e-post: thea@idrettsforbundet.no
mobil: 977 76 911

Dommerkurs, Time PK og Rogaland skytterkrets

DommerI samarbeid med Time Pistolklubb vil Rogaland skytterkrets gjennomføre et kurs som ved bestått eksamen gir deltakere status som Nasjonal Dommer for pistolskyting.

Dommer
Som nasjonal dommer er man autorisert til å være dommer ved alle nasjonale pistolstevner, inkl. feltstevner.
Det er formelt ingen krav til deltagere, men søkeren bør ha interesse, skyte- og stevneerfaring.

Selvstudie i forkant av kursstart (e-læring) er obligatorisk
E-læringen kan deltakerne egentlig starte med allerede nå. E-læringen finner dere her: https://kurs.idrett.no/course/index.php?categoryid=36

Ved innlogging benyttes samme brukernavn og passord som ved innlogging til Min Idrett. Dersom du ikke har brukt Min Idrett før, så må du opprette bruke der først. Dette gjør du her: www.minidrett.no  (klikk ny bruker).
Deltakerne skal løse oppgavene som ligger under selvstudium pistol, og de trenger de siste versjoner av reglementene. En dommerpakke med de nødvendige reglementene kan bestilles hos forbundskontoret og koster kr 400 pr pakke. De kan også lastes ned elektronisk her:  http://www.skyting.no/loverogregler/Sider/Konkurransereglement.aspx

Kurset avsluttes med en 3-timers eksamen, og kravet til bestått er 85% riktig svar. Etter bestått prøve er det kretsen som søker om autorisasjon for vedkommende, og det er kun NSF som utsteder autorisasjon.

Deltakere med dokumentert dysleksi eller lignende kan etter søknad innvilges inntil 1 time ekstra på eksamen.
I spesielle tilfeller kan alternativ eksamensform avtales mellom kandidat, krets og dommerinstruktør (DI). Deltakere som tidligere har strøket til eksamen (nylig) kan ved høve tilbys å gjennomføre en ny eksamen. Dette kan tidligst skje først to uker etter første avlagte eksamen.

Det utstedes kursbevis til alle som har 80% oppmøte eller mer (NB! Dette er ikke autorisasjonen).

Praktisk informasjon
I forb. med gjennomføringen av kurset, vil det mot en pris bli servert mat på lørdagen og søndagen, samt kaffe alle tre dagene. Prisen for denne serveringen, vil en komme tilbake til, etter hvert som vi vet antallet personer som skal delta.
Materiell, kursavgift og bevertning vil bli fakturert deltagerens klubb.

Påmelding gjøres til Rogaland Skytterkrets (utdanning@rogaland-skytterkrets.no)via egen klubb.
Kurset avholdes 02 – 04.10.15 i Orstadhuset
Fredag 02.10.15, 17:00 – 21:00
Lørdag 03.10.15, 08:00 – 18:00
Søndag 04.10.15, 08:00 – 17:00