Årsmøte for 2020

Årsmøtet for 2020 vil arrangeres mandag 22. februar kl. 18.00 i Kuleisen, Hanne Hauglands veg 2, 5519 Haugesund, i kafé området i 2. etasje. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende minst to uker før årsmøtet, dvs. senest mandag 8. februar 2021. Haugesund Pistolklubb kontaktes på mail: haupk@haugesund-pistolklubb.no     Årsmøtepapirer: Innkalling Sakliste, foreløpig Forretningsorden Årsberetning, HPK Årsberetning/referat, Svartkrutt Årsberetning/referat, Western Kontrollkomiéens beretning Regnskap med budsjett Klubblov Forslagsskjema, word format, med ledetekst Forslagsskjema, pdf format Les mer

Påmelding på stevner

For å melde deg på stevner, er raskeste veien å gå til https://app.skyting.no/ og logge deg inn med din bruker og passord.Har du ikke bruker og passord, klikk på knappen «Idrettens ID» nede til venstre. Klikk på terminliste, og filtrer på Haugesund Pistolklubb ved å klikke på ikonet oppe til høyre i bildet. Sjekk også appen «Rubic laget mitt», der skal du finne din faktura og ditt medlemskort.  Alle stevner finner du også på skyting.no, konkurranse, terminliste pistol. Men du havner på samme plass til slutt.     Les mer