Årsmøte for 2020 flyttet til april

Årsmøtet for 2020 vil arrangeres mandag 26. april kl. 18.00 i Kuleisen, Hanne Hauglands veg 2, 5519 Haugesund, i kafé området i 2. etasje.   Haugesund Pistolklubb kontaktes på mail: haupk@haugesund-pistolklubb.no     Årsmøtepapirer: Alle dokumenter samlet Dokumenter enkeltvis:Innkalling Sakliste Forretningsorden Årsberetning, HPK Årsberetning/referat, Svartkrutt Årsberetning/referat, Western Kontrollkomiéens beretning Regnskap med budsjett og balanse Innstilling fra valgkomité Klubblov Organisasjonsplan, utkast Forslagsskjema, word format, med ledetekst Forslagsskjema, pdf format Protokoll fra årmøtet Les mer

Flytting av T96 Mestermøte 2020

Ny utsettelse av T96 Mestermøte 2020: På grunn av den uoversiktlige corona situasjonen og økt smittepress i enkelte kommuner har Styret i Haugesund PK 8. februar vedtatt at T96 Mestermøte 2020 flyttes til 13. – 15. mai 2021. Dette er helgen vi skulle arrangert vår-feltstevnet, men som vi ikke kan gjennomføre fordi vi har mistet adgang til skyteområdet. Torsdag den 13. er Kristi Himmelfartsdag og vi tenker å starte denne dagen slik at vi er ferdig med Mestermøtet lørdag 15. mai. Da rekker tilreisende hjem til 17. mai.  Vi planlegger for bankett fredag 14. mai. Påmeldingsfrist innen 25. april til rastole@fjordoghav.no eller ta kontakt på mobil: 905 42 192 For de som allerede har betalt gjelder som tidligere; penger refunderes hvis ønskelig eller ved en eventuell avlysing. Hvis det skulle vise seg at vi i mai fremdeles har en uoversiktlig corona situasjon eller at nasjonale myndigheter endrer råd slik at vi ikke… Les mer