Årsmøte for 2020

Årsmøtet for 2020 vil arrangeres mandag 22. februar kl. 18.00 i Kuleisen, Hanne Hauglands veg 2, 5519 Haugesund, i kafé området i 2. etasje.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende minst to uker før årsmøtet, dvs. senest mandag 8. februar 2021.

Haugesund Pistolklubb kontaktes på mail: haupk@haugesund-pistolklubb.no

 

 

Årsmøtepapirer:

Innkalling

Sakliste, foreløpig

Forretningsorden

Årsberetning, HPK

Årsberetning/referat, Svartkrutt

Årsberetning/referat, Western

Kontrollkomiéens beretning

Regnskap med budsjett

Klubblov

Forslagsskjema, word format, med ledetekst

Forslagsskjema, pdf format

Bookmark the permalink.