Infomøte ang. Crowdfunding – Kuleisen

Det inviteres til infomøte ang. Crowdfunding – Kuleisen.

Tidspunkt: tirsdag 20. juni kl. 19.00–20.00.

Sted: Haugesund Ishall – møterom.

Styret i HPK ber om at medlemmer stiller på møtet for å være med på team for crowdfunding og info om våre klubber til private og andre på ulike steder fremover. Vi må organisere team som sammen deltar på avtalt sted/tid, har med markedsføringsutstyr (Roll ups, messevegg, dele ut brosjyrer/flyers i lag med bl.annet små gaver fra Haugesund Sparebank). Dette som del av å oppfordre til bidrag til å få bygget hallen vår. Mer info gis denne kvelden og er kjempeviktig vi tar fatt på som alternativ til andre betalingsordninger og lån for å få dette til! Liten innsats – stort potensiale.

NIF lanserer nettsiden ungdomsløftet.no

I dag lanserer Norges idrettsforbund, i samarbeid med 30 særforbund, Ungdomsløftet.no som hjelper ditt idrettslag til å bli enda bedre på ungdomsidrett.

– Hovedhensikten med ungdomsløftet.no er å vise frem og spre gode eksempler og ideer om hvordan man kan tilrettelegge for god ungdomsidrett, men vi ønsker også å motta flere tips til gode historier som vi kan dele med alle i norsk idrett, sier Kathrine Godager, rådgiver ungdomsidrett i Norges idrettsforbund.

Nettsiden består av 30 reportasjer og filmer med tips og råd om god ungdomsidrett som kan brukes på tvers av idrettslag og lokalmiljøer. Det er utøvere, trenere, foreldre og idrettslag selv som forteller hvordan de har løst utfordringene knyttet til ungdomsidrett.

Norges idrettsforbund oppfordrer alle idrettslag til å bruke innholdet i ungdomsløtet.no aktivt i sitt kommunikasjonsarbeid mot målgruppen.

Har ditt idrettslag tips eller spørsmål knyttet til ungdomsidrett send oss en e-post til ungdomsidrett@idrettsforbundet.no

Gå til Ungdomsløftet.no

Med vennlig hilsen
Norges idrettsforbund

Ny dataløsning for NSF

nsfSkytterforbundet jobber med ny dataløsning, som skal gjøre registrering av blant annet stevner og resultater enklere.

Her kan du lese om den nye løsningen.

I denne forbindelse det viktig at alle medlemmer gjør seg kjent med hvordan man henter ut opplysninger fra MinIdrett, blant annet startkort og medlemskort.

Om man har problemer med registrere seg eller å logge seg inn på MinIdrett, ring support på 03615, eller send mail, support@idrettsforbundet.no