Grenseløse idrettsdager

Grenseløse idrettsdagerGrenseløse idrettsdager

Norges idrettsforbund i samarbeid med en rekke aktører setter ekstra søkelys på idrett for funksjonshemmede gjennom konseptet «Grenseløse idrettsdager».

Målet er å øke kunnskapen om idrett for funksjonshemmede og rekruttere flere funksjonshemmede til norsk idrett. Ønsker din klubb å presentere skyting som et aktivitetstilbud for funksjonshemmede, så er det bare å ta kontakt med aktuell regional fagkonsulent i oversikten under.
Datoene for årets grenseløse idrettsdager er klare:

14. oktober: Arendal (Sør Amfi)
Kontaktperson: Brit-Ingebjørg Fossli
e-post: brit-ingebjørg.fossli@idrettsforbundet.no
mobil: 970 95 154

14. oktober: Sarpsborg
Kontaktperson: Vigdis Mørdre
e-post: vigdis.mordre@idrettsforbundet.no
mobil: 977 50 250

15. oktober: Molde (Træffhuset)
Kontaktperson: Per-Einar Johannessen
e-post: pej@idrettsforbundet.no
mobil: 924 02 803

20. oktober: Kristiansand
Kontaktperson: Brit-Ingebjørg Fossli
e-post: brit-ingebjørg.fossli@idrettsforbundet.no
mobil: 970 95 154

21. oktober: Oslo
Kontaktperson: Vigdis Mørdre og Simen Kjelsrud
e-post: vigdis.mordre@idrettsforbundet.no og simen@drettsforbundet.no
mobil: 977 50 250 og 415 67 503

21. oktober: Trondheim (Trondheim spektrum)
Kontaktperson: Per-Einar Johannessen
e-post: pej@idrettsforbundet.no
mobil: 924 02 803

22. oktober: Bergen
Kontaktperson: Thea Christiansen
e-post: thea@idrettsforbundet.no
mobil: 977 76 911

28. oktober: Nærbø ( Nye Loen Nærbø)
Kontaktperson: Thea Christiansen
e-post: thea@idrettsforbundet.no
mobil: 977 76 911

28. oktober eller 4. november: Steinkjer (Campus)
Kontaktperson: Per-Einar Johannessen
e-post: pej@idrettsforbundet.no
mobil: 924 02 803

29. oktober: Gjøvik (Gjøvik Olympiske Fjellhall)
Kontaktperson: Hilde Håkenstad
e-post: hilde.haakenstad@idrettsforbundet.no
mobil: 93 03 05 25

4. november: Skien (Skien fritidspark)
Kontaktperson: Brit-Ingebjørg Fossli
e-post: brit-ingebjørg.fossli@idrettsforbundet.no
mobil: 970 95 154

4. november: Kongsvinger (Kongsvinger hallen)
Kontaktperson: Heidi Bråten
e-post: heidi.braten@idrettsforbundet.no
mobil: 90732836

10. november: Bodø
Kontaktperson: Torben Simonsen
e-post: torben.simonsen@idrettsforbundet.no
mobil: 419 00 251

10. november: Drammen
Kontaktperson: Anne Katrine Aas
e-post: annekatrine.aas@idrettsforbundet.no
mobil: 918 69 036

12. november: Tromsø
Kontaktperson: Håvard Lium
e-post: havard.lium@idrettsforbundet.no
mobil: 934 14 713

14.november: Førde (Førdehuset)
Kontaktperson: Thea Christiansen
e-post: thea@idrettsforbundet.no
mobil: 977 76 911

Bookmark the permalink.