Helt stengt frem til og med 11. april

Dessverre må vi stenge for alle, frem til og med 11 april.

Vi håper på at ting kan begynne å bedre seg etter det.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-strenge-regionale-tiltak-for-syv-kommuner-i-haugesunds-omradet/id2838956/

Bookmark the permalink.