Svartkrutt

Kontaktperson er Tore Martinsen
Tlf. 98 23 74 24

Svartkrutt er en mekanisk blanding av svovel, salpeter og trekull som var i bruk fra senmiddelalderen til ca. år 1900. Svartkruttskyting er kort fortalt skyting med gamle våpen som bruker svartkrutt. Det skytes med alle typer våpen – både kopier og originale – fra munnladere med flintlås til «moderne» patronvåpen fra slutten av 1800-tallet.

Visste du at …

  • Det drives organisert konkurranseskyting med svartkruttvåpen?
  • Svartkruttskyttere flest støper sine egne kuler av bly?
  • Svartkruttskyting er en av de mest krevende skyteformene som finnes?
  • Det også brukes svartkrutt i fyrverkeri og i det største skytset på moderne slagskip?

For enda mer informasjon, se http://www.svartkrutt.net/


Invitasjon til Idrettskonferansen 2014

Haugesund Idrettsråd arrangerer 6.Nov.2014, på Lille Maritim, kl. 18.00 Idrettskonferanse i Haugesund, og inviterer alle Idrettsklubber og lag, trenere, ungdommer, foreldre, Idrettsadministrasjonen, politikere i Haugesund og andre interesserte til å delta! HOVEDTEMA: UNGDOM, IDRETT OG FRAFALL  – «KOFFOR STIKKE ME?» Les mer

Felttrening på Blikshavn

Det har vært ønsket mulighet for felttrening ute fra medlemmer. Vi har forsøkt å finne muligheter til dette som vi prøver ut. På torsdag 21/8, torsdag 11/9 og torsdag 18/9 blir det mulighet for å være med på felttrening på Blikshavn. For å komme til skytebanen på Blikshavn, kjør forbi Kopervik, østre vegen mot Skudenes, forbi skilt mot Burmavegen og leirduebanen, ta så første avkjørsel til høyre (ikke skiltet).   Styret Les mer

Ny høst og nye innertiere i vente!

Med skolestart er høsten 2014 i gang! Vi starter opp igjen med ukentlige treninger i HPK fra tirsdag 19.08.14. Gjennom sommeren har det vært avviklet en hel del stevner og arrangement og en del av våre medlemmer har representert HPK på flott vis og med gode resultater. Det blir nye stevner internt og eksternt i tiden som kommer. Vi håper flest mulig deltar. Vi har mottatt noen henvendelser knyttet til tomt/lokaliteter som vi skal sjekke ut nærmere nå når vi er i gang igjen etter sommeren. Allikevel vil det være viktig at vi alle ¨bidrar med å melde HPK sin interesse i sammenhenger hvor aktuelle tomter/lokaler for oss kan bli  aktuelt. Rett ev. kontakt videre til meg eller Gunnar hvis noen av dere ser slike muligheter. Vår hovedsponsor er med oss og har gitt tilsagn på økonomisk støtte til innkjøp av flasker med luft til luftskytingen og dette vil vi… Les mer