Årsmøtet for 2018

Haugesund Pistolklubb kaller inn til årsmøte for 2018.

Dette skjer mandag 18. februar 2019, kl. 18.00 i den nye hallen, Kuleisen.

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 14 dager før årsmøtet.

Klikk her for hele innkallingen.

Her er årsmøtereferatet, klikk her.

Bookmark the permalink.