Plassering av ny hall i idrettsparken

Fin illustrasjon som viser hvor den nye hallen skal ligge:

Bookmark the permalink.