Stipend unge utøvere 2015

 

NSF logo

For å stimulere unge utøvere er det også i 2015 satt av midler til stipender. Stipendene kan søkes av ungdommer fra 13 år og  t.o.m. 21 år (født 1994 eller senere) som er medlem av lag tilsluttet Norges Skytterforbund.

Søknaden må inneholde navn, adresse, fødselsdato, hvilken klubb man tilhører, hvilke øvelser man skyter, oppnådde resultater, gode plasseringer, målsetninger og andre opplysninger som kan ha betydning for behandlingen av søknaden.

Interesserte kan ta kontakt med Kjell Olav Nuntun, e-mail kjell.olav.nuntun@gmail.com

Søknadsfrist er 30. april 2015.

Søknaden sendes til Norges Skytterforbund, 0840 Oslo eller til nsf@skyting.no.

Bookmark the permalink.