Velkommen til kurs i regi av Rogaland idrettskrets

Bli med oss på kurs i september!

Aktivitetslederkurs Barneidrett

Sauda 2-3. september 2017

Aktivitetslederkurs for barneidrett er et grunnleggende bidrag til kunnskap om hvordan aktiviteten for barn skal bli tilrettelagt og ledet, der barnets behov og helhetlige utvikling står sentralt, slik at barnet opplever glede, trygghet og mestring. Kurset går på tvers av alle idretter og anbefales til alle som trener barn.

Aldersgrense for kurset er 15 år. Kurset er på 16 timer inkl. e-læring.
Les mer
Meld på

Idrettsskadekurs – overarm

Stavanger 6.september 2017

Hvordan fremme prestasjonene på banen –

fra et idrettsmedisinsk perspektiv. I samarbeid med Stavanger Idrettsklinikk inviterer vi til et inspirerende kurs i skadeforebyggende og prestasjonsfremmende trening. Dette kurset er spesifikt rettet mot idretter hvor belastning på overarm er stor, eksempelvis volleyball, beachvolleyball, tennis, badminton, squash (eget kurs rettet mot håndball). Kurset er både teoretisk og praktisk rettet, og vil gi konkrete verktøy som kan tas direkte tilbake til egen trenings- og kamphverdag.
Les mer
Meld på

Idrettsskadekurs – håndball

Stavanger 13. september 2017

Hvordan fremme prestasjoner hos håndballspiIllere – fra et idrettsmedisinsk perspektiv. I samarbeid med Stavanger Idrettsklinikk inviterer vi til et inspirerende kurs i skadeforebyggende og prestasjonsfremmende trening. Kurset er både teoretisk og praktisk rettet, og vil gi konkrete verktøy som kan tas direkte tilbake til egen trenings- og kamphverdag. Ønsker din klubb eller ditt lag å unngå skader i tillegg til å legge til rette for gode prestasjoner på håndballbanen, er dette kurset midt i blinken.
Les mer
Meld på

Klubbens styrearbeid i praksis

Haugesund 19. september 2017

Hjelp til effektivt og strukturert styrearbeid!
Kurset gir deg grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i en klubb. Ansvarsområder, strategi, organisering og samspill er avgjørende for å lykkes. Du blir også kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og får tips om gode verktøy for styrearbeidet.
Les mer
Påmelding Haugesund

Lover og regler i idretten

Haugesund 25. september 2017

Idretten stiller lovmessige krav til styring og ledelse av idrettslag. Gjennom kurset blir du bevisst på idrettslagets plass i organisasjonen og hva det innebærer at idrettslaget er en juridisk enhet. Erfaringene viser at den som forstår våre spilleregler blir tryggere i rollen, leder lettere og unngår unødige tidstyver og konflikter.
Les mer
Påmelding Haugesund

Lederkurs for ungdom

Tysvær 29. sept – 1. okt 2017

Hjelp til effektivt og strukturert styrearbeid!
Kurset gir deg grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i en klubb. Ansvarsområder, strategi, organisering og samspill er avgjørende for å lykkes. Du blir også kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og får tips om gode verktøy for styrearbeidet.
Les mer
Meld på

Følg med på kalenderen på hjemmesidene våre

for ytterligere utdanningstilbud utover høsten!

Bookmark the permalink.