Infomøte ang. Crowdfunding – Kuleisen

Det inviteres til infomøte ang. Crowdfunding – Kuleisen. Tidspunkt: tirsdag 20. juni kl. 19.00–20.00. Sted: Haugesund Ishall – møterom. Styret i HPK ber om at medlemmer stiller på møtet for å være med på team for crowdfunding og info om våre klubber til private og andre på ulike steder fremover. Vi må organisere team som sammen deltar på avtalt sted/tid, har med markedsføringsutstyr (Roll ups, messevegg, dele ut brosjyrer/flyers i lag med bl.annet små gaver fra Haugesund Sparebank). Dette som del av å oppfordre til bidrag til å få bygget hallen vår. Mer info gis denne kvelden og er kjempeviktig vi tar fatt på som alternativ til andre betalingsordninger og lån for å få dette til! Liten innsats – stort potensiale. Les mer