Styret

Haugesund Pistolklubb styret for 2020

Leder – Gunnar Orthe

Nestleder – John Lothe

Kasserer – Terje Eik-Nes

Sekretær – Emil Frøvik

Styremedlem – Rolf Høvring

Styremedlem – Ole Martin Bentsen

Styremedlem – Arne Horneland

Styremedlem – Arne Gisle Taraldsøy

Vara – Odd Harald Pedersen

Vara – Kjell Olav Nuntun