Pistolrekruttene

All trening ved Haugesund Pistolklubb er for tiden utsatt, dette gjelder også all ungdomstrening.
Kuleisen er stengt frem til 11. mars.


Pistolrekruttene (tidligere «U-20») er et åpent treningstilbud for pistolklubbens medlemmer i alderen 10 til 20 år. Dette er et organisert treningstilbud med fokus på personlig utvikling, gode treningsrutiner og et godt sosialt skyttermiljø. Treningen finner sted på luftpistolbanen i Kuleisen annenhver tirsdag klokken 17.00-18.30. Til forskjell fra alminnelig pistoltrening er dette et felles opplegg, så det er viktig at man møter presis. Vær gjerne på plass ti minutter i forkant.

Nye skyttere

Vi har også et tilbud for ungdom som enda ikke er medlem, men som ønsker å prøve seg med pistolskyting under trygge forhold før man bestemmer seg for å bli medlem. Dette arrangeres som en «åpen dag» en gang i måneden. Vi krever at foresatte følger skyttere under 16 år.

Tilbudet er gratis, men krever forhåndspåmelding; link til påmeldingsskjema vil bli tilgjengelig her når dato er satt for neste «åpen dag». I skrivende stund er imidlertid all aktivitet i Kuleisen satt på vent, så foreløpig er det ikke satt ny dato for åpen dag.

Norma Ungdomscup 2020/2021

Norma Ungdomscup er en landsdekkende skytekonkurranse for ungdom som skytes på hjemmebane i opptil sju omganger. I år gjennomføres cupen mellom november 2020 og april 2021. Haugesund Pistolklubb er en av mange skyteklubber som deltar i denne cupen, og dette er en fin anlendning for unge skyttere å delta i et større skyteopplegg uten å måtte reise rundt. Konkurransen består av opptil sju omganger, der summen av de tre beste resulatene er gjeldende. Her er en oversikt over omgangene i cupen:

  1. Uke 46, 9.-15.november
  2. Uke 50, 7.-13.desember
  3. Uke 3, 18.-24.januar
  4. Uke 7, 15.-21.februar
  5. Uke 11, 15.-21.mars (utsettes pga covid)
  6. Uke 12, 22.-28.mars (utsettes pga covid)
  7. Uke 15, 12.-18.april

For mer informasjon, se NSFs sider om Norma Ungdomscup.

Fritidskortet

Alle ungdommer t.o.m. 18 år bosatt i Haugesund kan benytte seg av Fritidskortet til å betale årsavgiften i pistolklubben. Merk at dette krever gjennomført sikkerhetskurs og medlemskap i pistolklubben. Se for øvrig vår side på Friskus.

Kontakt

Dersom du har spørsmål om våre ungdomstilbud, ta kontakt med vår ungdomsansvarlig:

Ole Martin Bentsen
mob: 471 72 863 | e-post ole.m.bentsen @ gmail.com