Årsmøte for 2019

Det kalles inn til årsmøte for 2019. Mail er sendt til alle medlemmer med innkalling.

Årsmøtet finner sted i Kuleisen mandag 24. februar 2020 kl. 18.00.

 

Årsmøtereferat

Her finner du innkallingen.

En uke før årsmøtet vil alle årsmøtepapirer finnes her.

Bookmark the permalink.