Dommerkurs, Time PK og Rogaland skytterkrets

DommerI samarbeid med Time Pistolklubb vil Rogaland skytterkrets gjennomføre et kurs som ved bestått eksamen gir deltakere status som Nasjonal Dommer for pistolskyting.

Dommer
Som nasjonal dommer er man autorisert til å være dommer ved alle nasjonale pistolstevner, inkl. feltstevner.
Det er formelt ingen krav til deltagere, men søkeren bør ha interesse, skyte- og stevneerfaring.

Selvstudie i forkant av kursstart (e-læring) er obligatorisk
E-læringen kan deltakerne egentlig starte med allerede nå. E-læringen finner dere her: https://kurs.idrett.no/course/index.php?categoryid=36

Ved innlogging benyttes samme brukernavn og passord som ved innlogging til Min Idrett. Dersom du ikke har brukt Min Idrett før, så må du opprette bruke der først. Dette gjør du her: www.minidrett.no  (klikk ny bruker).
Deltakerne skal løse oppgavene som ligger under selvstudium pistol, og de trenger de siste versjoner av reglementene. En dommerpakke med de nødvendige reglementene kan bestilles hos forbundskontoret og koster kr 400 pr pakke. De kan også lastes ned elektronisk her:  http://www.skyting.no/loverogregler/Sider/Konkurransereglement.aspx

Kurset avsluttes med en 3-timers eksamen, og kravet til bestått er 85% riktig svar. Etter bestått prøve er det kretsen som søker om autorisasjon for vedkommende, og det er kun NSF som utsteder autorisasjon.

Deltakere med dokumentert dysleksi eller lignende kan etter søknad innvilges inntil 1 time ekstra på eksamen.
I spesielle tilfeller kan alternativ eksamensform avtales mellom kandidat, krets og dommerinstruktør (DI). Deltakere som tidligere har strøket til eksamen (nylig) kan ved høve tilbys å gjennomføre en ny eksamen. Dette kan tidligst skje først to uker etter første avlagte eksamen.

Det utstedes kursbevis til alle som har 80% oppmøte eller mer (NB! Dette er ikke autorisasjonen).

Praktisk informasjon
I forb. med gjennomføringen av kurset, vil det mot en pris bli servert mat på lørdagen og søndagen, samt kaffe alle tre dagene. Prisen for denne serveringen, vil en komme tilbake til, etter hvert som vi vet antallet personer som skal delta.
Materiell, kursavgift og bevertning vil bli fakturert deltagerens klubb.

Påmelding gjøres til Rogaland Skytterkrets (utdanning@rogaland-skytterkrets.no)via egen klubb.
Kurset avholdes 02 – 04.10.15 i Orstadhuset
Fredag 02.10.15, 17:00 – 21:00
Lørdag 03.10.15, 08:00 – 18:00
Søndag 04.10.15, 08:00 – 17:00

Bookmark the permalink.