Kretsting 6. april 2019

Kretstinget 2019 arrangeres i Kuleisen lørdag 6. april 2019.
Valgkomiteen trenger innspill på nytt styre i skytterkretsen slik at komiteen får gjort en god og grundig jobb frem mot kretstinget.
Det anmodes om at klubbene engasjerer seg i dette og bruker muligheten til å påvirke hvem som skal sitte i kretsstyret fremover.
Send forslagene til leder av valgkomiteen, Asta Kvalbein: astask@lyngholen24.no

Bookmark the permalink.