Skytterkonferansen 2018

Skytterforbundet inviterer til Skytterkonferansen 2018, som arrangeres på Scandic Airport Hotel på Gardermoen 26.-28. januar. Hovedtema for konferansen er «Bredden i NSF», og det vil bli foredrag og diskusjoner som angår alle Skytterforbundets medlemmer, uansett gren og organisasjonsledd. I tillegg blir det leverandørstands med mulighet for å handle og festmiddag med prisutdelinger og underholdning.

Se også skyting.no for mer informasjon, der finnes også Skytternytt

 

Velkommen til kurs i regi av Rogaland idrettskrets

Bli med oss på kurs i september!

Aktivitetslederkurs Barneidrett

Sauda 2-3. september 2017

Aktivitetslederkurs for barneidrett er et grunnleggende bidrag til kunnskap om hvordan aktiviteten for barn skal bli tilrettelagt og ledet, der barnets behov og helhetlige utvikling står sentralt, slik at barnet opplever glede, trygghet og mestring. Kurset går på tvers av alle idretter og anbefales til alle som trener barn.

Aldersgrense for kurset er 15 år. Kurset er på 16 timer inkl. e-læring.
Les mer
Meld på

Idrettsskadekurs – overarm

Stavanger 6.september 2017

Hvordan fremme prestasjonene på banen –

fra et idrettsmedisinsk perspektiv. I samarbeid med Stavanger Idrettsklinikk inviterer vi til et inspirerende kurs i skadeforebyggende og prestasjonsfremmende trening. Dette kurset er spesifikt rettet mot idretter hvor belastning på overarm er stor, eksempelvis volleyball, beachvolleyball, tennis, badminton, squash (eget kurs rettet mot håndball). Kurset er både teoretisk og praktisk rettet, og vil gi konkrete verktøy som kan tas direkte tilbake til egen trenings- og kamphverdag.
Les mer
Meld på

Idrettsskadekurs – håndball

Stavanger 13. september 2017

Hvordan fremme prestasjoner hos håndballspiIllere – fra et idrettsmedisinsk perspektiv. I samarbeid med Stavanger Idrettsklinikk inviterer vi til et inspirerende kurs i skadeforebyggende og prestasjonsfremmende trening. Kurset er både teoretisk og praktisk rettet, og vil gi konkrete verktøy som kan tas direkte tilbake til egen trenings- og kamphverdag. Ønsker din klubb eller ditt lag å unngå skader i tillegg til å legge til rette for gode prestasjoner på håndballbanen, er dette kurset midt i blinken.
Les mer
Meld på

Klubbens styrearbeid i praksis

Haugesund 19. september 2017

Hjelp til effektivt og strukturert styrearbeid!
Kurset gir deg grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i en klubb. Ansvarsområder, strategi, organisering og samspill er avgjørende for å lykkes. Du blir også kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og får tips om gode verktøy for styrearbeidet.
Les mer
Påmelding Haugesund

Lover og regler i idretten

Haugesund 25. september 2017

Idretten stiller lovmessige krav til styring og ledelse av idrettslag. Gjennom kurset blir du bevisst på idrettslagets plass i organisasjonen og hva det innebærer at idrettslaget er en juridisk enhet. Erfaringene viser at den som forstår våre spilleregler blir tryggere i rollen, leder lettere og unngår unødige tidstyver og konflikter.
Les mer
Påmelding Haugesund

Lederkurs for ungdom

Tysvær 29. sept – 1. okt 2017

Hjelp til effektivt og strukturert styrearbeid!
Kurset gir deg grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i en klubb. Ansvarsområder, strategi, organisering og samspill er avgjørende for å lykkes. Du blir også kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og får tips om gode verktøy for styrearbeidet.
Les mer
Meld på

Følg med på kalenderen på hjemmesidene våre

for ytterligere utdanningstilbud utover høsten!

Infomøte ang. Crowdfunding – Kuleisen

Det inviteres til infomøte ang. Crowdfunding – Kuleisen.

Tidspunkt: tirsdag 20. juni kl. 19.00–20.00.

Sted: Haugesund Ishall – møterom.

Styret i HPK ber om at medlemmer stiller på møtet for å være med på team for crowdfunding og info om våre klubber til private og andre på ulike steder fremover. Vi må organisere team som sammen deltar på avtalt sted/tid, har med markedsføringsutstyr (Roll ups, messevegg, dele ut brosjyrer/flyers i lag med bl.annet små gaver fra Haugesund Sparebank). Dette som del av å oppfordre til bidrag til å få bygget hallen vår. Mer info gis denne kvelden og er kjempeviktig vi tar fatt på som alternativ til andre betalingsordninger og lån for å få dette til! Liten innsats – stort potensiale.

NIF lanserer nettsiden ungdomsløftet.no

I dag lanserer Norges idrettsforbund, i samarbeid med 30 særforbund, Ungdomsløftet.no som hjelper ditt idrettslag til å bli enda bedre på ungdomsidrett.

– Hovedhensikten med ungdomsløftet.no er å vise frem og spre gode eksempler og ideer om hvordan man kan tilrettelegge for god ungdomsidrett, men vi ønsker også å motta flere tips til gode historier som vi kan dele med alle i norsk idrett, sier Kathrine Godager, rådgiver ungdomsidrett i Norges idrettsforbund.

Nettsiden består av 30 reportasjer og filmer med tips og råd om god ungdomsidrett som kan brukes på tvers av idrettslag og lokalmiljøer. Det er utøvere, trenere, foreldre og idrettslag selv som forteller hvordan de har løst utfordringene knyttet til ungdomsidrett.

Norges idrettsforbund oppfordrer alle idrettslag til å bruke innholdet i ungdomsløtet.no aktivt i sitt kommunikasjonsarbeid mot målgruppen.

Har ditt idrettslag tips eller spørsmål knyttet til ungdomsidrett send oss en e-post til ungdomsidrett@idrettsforbundet.no

Gå til Ungdomsløftet.no

Med vennlig hilsen
Norges idrettsforbund

Ny dataløsning for NSF

nsfSkytterforbundet jobber med ny dataløsning, som skal gjøre registrering av blant annet stevner og resultater enklere.

Her kan du lese om den nye løsningen.

I denne forbindelse det viktig at alle medlemmer gjør seg kjent med hvordan man henter ut opplysninger fra MinIdrett, blant annet startkort og medlemskort.

Om man har problemer med registrere seg eller å logge seg inn på MinIdrett, ring support på 03615, eller send mail, support@idrettsforbundet.no

 

Idrettskonferansen 2016

idrettskonferansen-2015Årets idrettskonferanse er i år på Lille Rica Maritim torsdag 03.11.16 med start kl. 1800.

Styret i Haugesund Pistolklubb håper mange medlemmer ønsker å delta og vise at vi står på for videre arbeid med hallen vår.

Årets tema er «kampen om pengene». Det utdeles ellers idrettens hederspris, stipender osv.