Politiattest

Krav om politiattest i Haugesund Pistolklubb
Alle som har fylt 15 år og som skal utføre oppgaver for Haugesund Pistolklubb som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal ha gyldig politiattest. Krav om politiattest gjelder minimum trenere, lagledere, oppmenn, foreldre som er med på turneringer og stevner som ledere, og personer som ofte kjører andre sine barn.
Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.

Ansvarlig for politiattester i Haugesund Pistolklubb er:

Terje Eik-Nes
e-mail: terje @ eik-nes.com
telefon: 92 68 87 25

Slik søker du om politiattest:

1: Be om bekreftelse på formål fra Haugesund Pistolklubb v/Reidun Ann Støle, mail rastole @ fjordoghav.no, tlf: 90 54 21 92. Henvendelsen må inneholde
fullt navn, fødsels- og personnummer og informasjon om hvilken oppgave i idrettslaget du skal utføre.
Bruk dette skjema, fyll ut, få det signert.

2: Reidun Ann Støle sender deg signert bekreftelse.
Hvis du er under 18 år må bekreftelsen i tillegg signeres av foresatt.

3: Søknad om politiattest skjer elektronisk ved å logge inn på https://attest.politi.no
Under ‘Formål med attesten’ skal du velge Frivillige organisasjoner
både som Kategori og Formål.
Bekreftelsen fra Haugesund Pistolklubb skal lastes opp som vedlegg til søknaden.

4: Politiet sender deg attesten når den er ferdig behandlet. Den sendes ikke til Haugesund Pistolklubb.

5: Du skal vise din politiattest til Terje Eik-Nes.
Terje Eik-Nes og Haugesund Pistolklubb skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Politiattesten er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato.

Ta gjerne kontakt med Terje Eik-Nes hvis du har spørsmål eller trenger hjelp.

Politiattesten inneholder kun opplysninger som personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.

Innhenting av politiattest er gratis.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til å utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Du kan lese mer om ordningen på:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest
og
https://www.politi.no/tjenester/politiattest

Vedtak fra NIF finner du her.


Med hilsen
Styret i Haugesund Pistolklubb