Pistolrekruttene


Pistolrekruttene er et eget organisert treningstilbud for pistolklubbens medlemmer i alderen 10 til 20 år, med fokus på personlig utvikling, gode treningsrutiner og et godt sosialt skyttermiljø. Trening med Pistolrekruttene er gratis, men krever at man har tatt grunnleggende sikkerhetskurs og er medlem av Haugesund Pistolklubb. Treningsopplegget er semester-/sesongbasert og forutsetter altså at man er med fra starten av hvert semester, med oppstart i august og januar. Siste frist for påmelding er 15. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Treningen finner sted på luftpistolbanen i Kuleisen tirsdager klokken 17.00-18.30. Til forskjell fra alminnelig pistoltrening er dette et felles opplegg, så det er viktig at man møter presis.

Ellers vil vi også minne om vanlig, selvstyrt trening på luftpistolbanen (nesten) hver onsdag mellom klokken 18 og 20. Klubben arrangerer skytekonkurranse på luftpistolbanen første onsdag i måneden, så disse onsdagene er det altså ikke trening. Det er også trening og konkurranser på kruttbanene, både tirsdager og torsdager mellom klokken 18 og 20; her må det avklares mellom klubben og foresatte dersom ungdom ønsker å trene med kruttvåpen på egenhånd.

Se vår kalender for full oversikt over trenings- og stevnedatoer.

Norma Ungdomscup 2023/2024

Norma Ungdomscup er en landsdekkende skytekonkurranse for ungdom. Konkurransen skytes på hjemmebane i fem omganger, der summen av de tre beste resultatene er gjeldende. Dette er en fin anledning for unge skyttere til å utfordre seg selv og delta i et større skyteopplegg uten å måtte reise land og strand, samtidig som den bidrar til å skape et positivt sosialt ungdomsmiljø i klubben. Tidligere år har vi hatt flere ungdommer fra Haugesund Pistolklubb som har gjennomført cupen med gode resultater, og vi håper på god oppslutning også denne gang.

Her følger en oversikt over datoene for Norma Ungdomscup 2023/2024:

Runde 1: Uke 44 (30.oktober.-5. november)
Runde 2: Uke 49 (4.-10. desember)
Runde 3: Uke 2 (8.-14. januar)
Runde 4: Uke 7 (12.-18. februar)
Runde 5: Uke 10 (4.-10. mars)

Ekstrarunde: Uke 11 (11.-17. mars)
Merk: ekstrarunden er for kun deltakere som bare har rukket å skyte to runder ved utløpet av runde 5!

Det skytes i klassene U12, U14, U16 og Junior. Junior skyter 40 skudd, mens ungdomsklassene skyter 30 skudd.

For mer informasjon om Norma ungdomscup, se hjemmesiden til Norges Skytterforbund.

Lokalstevner og samlinger for ungdom

Haugesund Pistolklubb har som mål å arrangere én til to stevner spesifikt for barn og ungdom hvert halvår på luftpistolbanen i Kuleisen. Disse vil være åpne for alle våre medlemmer under 20 år. Stevnene vil ha fokus på sosialisering og selvutvikling, og innebærer skytekonkurranser med luftpistol, enkel matservering, premier og gjerne noe utenom.

I tillegg har vi et godt samarbeid med ungdomsavdelingene til pistolklubbene i Stavanger og Sola, og sammen har vi en visjon om å prøve å samles minst én gang i halvåret i den hensikt å bygge en sterkere ungdomskultur innad i Rogaland skytterkrets. Vi har så langt arrangert flere ungdomsamlinger både i Haugesund og Sola, og disse har vært en stor suksess. Vi planlegger ny samling i slutten av oktober 2023. Mer informasjon om dette kommer.

Informasjon om andre kommende samlinger og stevner for ungdom vil bli delt på denne siden, på klubbens Facebook-side og i e-post til klubbens medlemmer.

Dersom du har spørsmål om Pistolrekruttene, ungdomstrening, ungdomskultur eller luftpistol, ta kontakt med ungdomsansvarlig ved Haugesund Pistolklubb, Jostein Hermansen: tlf. 930 85 029.