Pistolrekruttene

Vi trener på luftpistolbanen i Kuleisen hver tirsdag kl. 17:00-18:00.

Klikk her for påmelding!


Pistolrekruttene er et åpent treningstilbud for pistolklubbens medlemmer i alderen 10 til 20 år. Dette er et organisert treningstilbud med fokus på personlig utvikling, gode treningsrutiner og et godt sosialt skyttermiljø. Treningen finner sted på luftpistolbanen i Kuleisen tirsdager klokken 17.00-18.00. Til forskjell fra alminnelig pistoltrening er dette et felles opplegg, så det er viktig at man møter presis. Vær gjerne på plass ti minutter i forkant.

Ellers vil vi også minne om vanlig, selvstyrt trening på luftpistolbanen (nesten) hver onsdag mellom klokken 18 og 20. Vi arrangerer lokalstevne første onsdag i måneden; denne dagen vil det ikke være trening. Det er også åpen trening og stevner på kruttbanene, både tirsdager og torsdager mellom klokken 18 og 20; her må det avklares mellom klubben og foresatte dersom ungdom ønsker å trene på egenhånd.

Se vår kalender for full oversikt over trenings- og stevnedatoer.

Norma Ungdomscup 2022/2023

Norma Ungdomscup er en landsdekkende skytekonkurranse for ungdom som skytes på hjemmebane i opptil fem omganger, der summen av de tre beste resultatene er gjeldende. Dette er en fin anledning for unge skyttere til å utfordre seg selv og delta i et større skyteopplegg uten å måtte reise land og strand, samtidig som den bidrar til å skape et positivt sosialt miljø i klubben. Tidligere år har vi hatt flere ungdommer fra Haugesund Pistolklubb som har gjennomført cupen, og vi håper på god oppslutning også denne gang.

Her følger en oversikt over datoene for Norma Ungdomscup 2022/2023:

Runde 1: Uke 44 (31.oktober.-6. november)
Runde 2: Uke 49 (5.-11. desember)
Runde 3: Uke 2 (9.-15. januar)
Runde 4: Uke 7 (13.-19. februar)
Runde 5: Uke 10 (6.-12. mars)

Ekstrarunde: Uke 11 (13.-19. mars)
Merk: ekstrarunden er for kun deltakere som bare har rukket å skyte to runder ved utløpet av runde 5!

Det skytes i klassene U12, U14, U16 og Junior. Junior skyter 40 skudd, mens ungdomsklassene skyter 30 skudd.

For mer informasjon, se NSFs sider om Norma Ungdomscup.

Lokalstevner og samlinger for ungdom

Haugesund Pistolklubb har som mål å arrangere én til to stevner spesifikt for barn og ungdom hvert halvår på luftpistolbanen i Kuleisen. Disse vil være åpne for våre medlemmer under 20 år. Stevnene vil ha fokus på sosialisering og selvutvikling, og innebærer skytekonkurranser med luftpistol, enkel matservering, premier og gjerne noe utenom.

I tillegg har vi et godt samarbeid med ungdomsavdelingene til pistolklubbene i Stavanger og Sola, og sammen har vi en visjon om å prøve å samles minst én gang i halvåret i den hensikt å bygge en sterkere ungdomskultur innad i Rogaland skytterkrets. Vi har så langt arrangert flere stevner for ungdom (Haugesund september 2021, Sola februar 2022), og disse har vært en stor suksess.

Informasjon om kommende samlinger og stevner for ungdom vil bli delt på denne siden, på klubbens Facebook-side og i e-post til klubbens medlemmer.

Støtte til NM-øvelser for ungdom og junior

Fra og med januar 2022 vil Haugesund Pistolklubb dekke grunnleggende reise- og losjikostnader (i tillegg til startavgift) for alle våre ungdomsmedlemmer i alderen 13-20 år i forbindelse med deltakelse i NM-øvelser!

Dette er del av klubbens ungdomssatsning, og vil kunne bidra sterkt til at alle våre ungdomsskyttere – uavhengig av økonomisk bakgrunn – får mulighet til å stille i Norgesmesterskap i pistoløvelser. Ettersom norsk lov kun tillater deltakelse i NM fra det året man fyller 13 år, vil dette naturlig nok dessverre ikke gjelde for yngre skyttere. Støtten vil heller ikke gjelde ungdommenes foresatte eller trenere. Videre vil det forutsette at vi arrangerer et felles opplegg for reise og opphold for å redusere klubbens kostnader. Vi håper likevel dette kan bidra til å inspirere våre unge lovende til å bli med på å representere klubben i norgesmesterskapene fremover, både i luftpistol og kruttøvelser.

NM i luftpistol 2023 gjennomføres en gang på nyåret 2023. Det er foreløpig ikke avklart sted og dato for norgesmesterskapene for 2023, men det er vårt ønske og håp at Haugesund Pistolklubb kan stille med en god håndfull skyttere i både ungdoms- og juniorklassene, så vel som i senior og veteran.