Programmer luftpistol

Øvelsene i luftpistol er først og fremst presisjonsøvelser. Disse skytes mot skiver fra 10 meters avstand, der skivene har et treffområde på 17 cm i diameter; 10’eren har en diameter på 11.5 mm. Det sier seg selv at man trenger presise luftpistoler, og Haugesund Pistolklubb har mange og gode luftpistoler til fri bruk for våre medlemmer.

Luftpistoløvelsene som arrangeres hos oss er enkeltskuddøvelser, altså at man må lade hvert enkelt skudd (det brukes ikke tønne eller magasin), på samme måte som i øvelsene for fripistol. I disse øvelsene skal man skyte et bestemt antall skudd innenfor en gitt tid, der man ellers selv styrer tidsbruken.

Under følger en kort beskrivelse av øvelsene vi arrangerer. Til slutt følger en forklaring av klassene.

Luft 60/40 (3A)

  • Voksne (både menn og kvinner, fra det året man fyller 17 år) skyter 60 konkurranseskudd innen 75 minutter (1 time og 15 minutter). Skytes i klassene A, B, C, D, SH1-P1, SH1-P1j og SHÅ.
  • Barn og ungdom (t.o.m. det året man fyller 16) skyter 40 konkurranseskudd innen 50 minutter. Ungdom deles inn i klasser basert på alder: U16, U14, U12 og ÅR.
  • Veteranskyttere (V55, V65 og V73) kan velge enten 60 eller 40 skudd (som beskrevet over). Dette velges før det første 3A-stevnet man deltar på hvert kalenderår; dette valget vil være gjeldende for hele kalenderåret. Skytes i klassene A, B, C og D.
  • Paraskyttere skyter 60 skudd, som definert for voksne, over. Skytes i klassene SH1-P1 (menn), SH-P2 (kvinner) og 
  • I forkant av konkurranseskuddene har man 15 minutter til rådighet til å skyte et valgfritt antall prøveskudd

Akkurat som fripistol, skal luftpistol kun skyte ett og ett skudd. Våpenet skal være en luft- eller CO2-pistol. Avtrekksvekten må være minst 500 gram. Den totale vekten av våpenet må ikke overskride 1500 gram.

Maksimalt oppnåelig poengsum er 600 poeng for menn og 400 poeng for kvinner. Luftpistol skytes i stående stilling med en hånd.

Sprintluft (3D) (kun Nasjonalt program)

  • Før konkurransen starter får man 3 minutter forberedelsestid.
  • Deretter skyter man fritt antall prøveskudd på 5 minutter.
  • Når konkurransen starter har man 15 minutter på å skyte 30 skudd.
  • Skytes i klassene A (åpen klasse for voksne skyttere, fra året man fyller 17 år), U16, U14, U12, ÅR, SH1-P1 og SHÅ.

Skytestillingen er stående enhånds og det er ingen klasseføring, kun åpen klasse. Man kan bruke luftpistol som definert i ISSFs reglement. Magasinvåpen kan benyttes, men lades kun med 1 skudd.

 

Antall konkurranseskiver er min. 6, dvs. maks 5 skudd pr. papirskive. Skivebytte gjøres av skytteren selv i konkurransetiden. Dette gjelder ikke ved bruk av elektroniske skiver.

 

Klassene

Under vanlige stevner (ikke mesterskap), konkurrerer man med andre skyttere i samme klasse. 

Resultatspesifikke klasser
Standardklasser for voksne skyttere (fra året man fyller 17 år). Disse skytes stående med én hånd. Klassene er nivådelt basert på tidligere poengsum: dersom man oppnådde poengkravet for en gitt klasse på et approbert stevne forrige år, man skyte i denne klassen (eller høyere) inneværende år. Man kan fritt velge, fra stevne til stevne, å skyte i klasse over ens egen.

A: Poengkrav: 565 (60 skudd) / 375 (40 skudd)

B: Poengkrav: 535 (60 skudd) / 355 (40 skudd)

C: Ingen poengkrav

D: Nybegynnerklasse; gjelder kun for første kalenderår du skyter i gitte øvelse; dersom du har stevneresultater i øvelsen fra tidligere år, du skyte i klasse C eller over.

 

Barne- og ungdomsklasser
Ungdomsskyttere i U12 og U14 kan velge å skyte i eldre klasse, med de begrensninger som følger klassen.

U16: Ungdom som fyller 15 eller 16 år i løpet av inneværende år. Skyter med én hånd, stående, uten støtte.

U14: Ungdom som fyller 13 eller 14 år i løpet av inneværende år. Skyter med én hånd, stående eller sittende, med støtte.

U12: Ungdom som fyller 11 eller 12 år i løpet av inneværende år. Skyter med to hender, stående eller sittende, med støtte.

ÅR (Åpen rekrutt): Barn som fyller 10 år i løpet av inneværende år, eller yngre. Skyter med to hender, stående eller sittende, med støtte. MERK: klasse ÅR approberes ikke!

 

Paraskytterklasser
Paraskyttere har egne klasseinndelinger, gitt spesiell tilrettelegging. Disse klassene (med unntak av SHÅ) krever spesiell sertifisering utstedt av lege. Ungdomsskyttere med funksjonshemming skyter i sine respektive aldersklasser; U16 paraskyttere kan eventuelt velge å skyte i klassen SH1-P1j (juniorklassen).

SH1-P1 / SH1-P2: Voksenklasser i paraskyting. Krever sertifisering. Utøveren må være i stand til å støtte skytevåpenet sitt uten hjelp. For internasjonalt rangerte stevner (f.eks. NM) er klassen SH1 kjønnsdelt inn i SH1-P1 (menn) og SH1-P2 (kvinner). For nasjonale og lokale stevner er SH1-P1 og SH1-P2 i praksis samme klasse, og begge er regnet som mix-klasser. SH-1-sertifiserte skyttere kan dermed velge om de vil skyte P1 eller P2 lokalt.

SH1-P1j: Juniorklasse i paraskyting. Krever sertifisering. Utøveren må være i stand til å støtte skytevåpenet sitt uten hjelp.

SHÅ: Åpen klasse i paraskyting. Klasse for paraskyttere uten sertifisering, eller sertifiserte paraskyttere som behøver hjelpemidler for å støtte våpenet.