Styret

Haugesund Pistolklubb styret for 2020

Leder – Gunnar Orthe

Nestleder / Programansvarlig – John Lothe

Kasserer – Terje Eik-Nes

Sekretær – Emil Frøvik

Styremedlem / Opplæring – Rolf Høvring

Styremedlem / Ungdomsansvarlig – Ole Martin Bentsen

Styremedlem / Feltansvarlig – Monica Kolbjørnsen

Styremedlem / Vedlikeholdsansvarlig – Arne Gisle Taraldsøy

Varamedlem – Anita Øvrebø

Varamedlem – Kjell Olav Nuntun