Styret

Haugesund Pistolklubb styret for 2022

Leder – Reidun Ann Støle

Nestleder / Programansvarlig – John Lothe

Kasserer – Terje Eik-Nes

Sekretær – Marie C. Kettunen

Styremedlem / Opplæring – Rolf Høvring

Styremedlem / Ungdomsansvarlig – Jostein Hermansen

Styremedlem / Feltansvarlig – Monica Kolbjørnsen

Styremedlem / Vedlikeholdsansvarlig – Anita Øvrebø

Varamedlem – Gunnar Orthe

Varamedlem – Kjell Olav Nuntun