Styret

Haugesund Pistolklubb styret for 2024

Leder – Reidun Ann Støle

Nestleder / Programansvarlig – Jo Geir Lint

Kasserer – Terje Eik-Nes

Sekretær – Bjørn Schulz

Styremedlem / Opplæring – Rolf Høvring

Styremedlem / Ungdomsansvarlig – Christine Børtveit

Styremedlem / Feltansvarlig – Erling Hardeland

Styremedlem / Vedlikeholdsansvarlig – Gisle Gordon

Varamedlem – Rebekka Johannsdottir

Varamedlem – John Risnes