Styret

Haugesund Pistolklubb styret for 2023

Leder – Reidun Ann Støle

Nestleder / Programansvarlig – Jo Geir Lint

Kasserer – Terje Eik-Nes

Sekretær – Bjørn Schulz

Styremedlem / Opplæring – Rolf Høvring

Styremedlem / Ungdomsansvarlig – Jostein Hermansen

Styremedlem / Feltansvarlig – Erling Hardeland

Styremedlem / Vedlikeholdsansvarlig – Anita Øvrebø

Varamedlem – Rebekka Johannsdottir

Varamedlem – Kjell Olav Nuntun