Årsmøtet for 2018

Haugesund Pistolklubb kaller inn til årsmøte for 2018. Dette skjer mandag 18. februar 2019, kl. 18.00 i den nye hallen, Kuleisen. Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 14 dager før årsmøtet. Klikk her for hele innkallingen. Her er årsmøtereferatet, klikk her. Les mer