Barne og ungdomssatsing

Haugesund Pistolklubb (HPK) har over mange år hatt barn og ungdom med interesse for skyting. Vi har etter hvert systematisert mye av vårt arbeid og har fått gode ordninger knyttet til introduksjon, opplæring, kurs, trening, veiledning, satsning og oppfølging. Vi har også etablert skyting med luftpistol (barn fra 10 år og oppover) i tillegg til ordinære skytinger. Interessen er stigende og vi ser gjerne at det øker enda mer!

UngdomsskytingVåre barn, ungdommer og deres foresatte er viktige bidrag til godt skyttermiljø for HPK. Vi ser gjerne på mottak av flere oppdrag i årene som kommer!

Skytteraktivitet er en flott interesse som bl.a. fremmer evnen til konsentrasjon, treffsikkerhet, koordinasjon, styrke og deltakelse i inkluderende sosialt miljø med felles utgangspunkt. Å følge ordre på standplass står sentralt ift sikkerhet og er noe våre barn og ungdommer lett følger og synes er OK. Her treffes barn, ungdom, voksne, foreldre/besteforeldre av begge kjønn til felles interesse, treninger og stevner lokalt, og med noe mer reise hvis interessen er for det. En reiser ofte i lag med andre og får på dette viset givende felles reiser og opplevelser knyttet til skyteaktiviteten. Vi har det kjekt sammen!

Å bidra til fellesskapet står sterkt i vår klubb og her deltar også våre barn, ungdommer og foresatte med å rigge på plass for treninger og stevner og andre arrangement fra start til slutt. Dette er en god sosial læringsarena med felles innsats for felles interesse. At vi også har flere besteforeldre som er med barnebarn og følger dem opp, skaper bindeledd mellom generasjoner rundt felles interesse. Dette er noe vi ønsker mer av og legge til rette for! Våre barn/ungdommer viser god utvikling og har også etter hvert bedre og bedre prestasjoner lokalt og nasjonalt. Vi følger dem med stor interesse og engasjement og håper at dette vil bidra til at de trives godt og at de kan lykkes med sin skytteridrett.

Vår satsning på vårt barne- og ungdomsarbeid er i stadig utvikling og skal også ses i sammenheng med kommende planlagt nybygg og aktivitet. Har du lyst å være med oss i dette så ta kontakt!