Hvor skyter vi felt?

Vi arrangerer to feltstevner i året, et i april og et i september.

Skyting foregår da på banen på Kalland.

Kart til Kalland.