Haugesund Pistol og curlinghall

Det skjer mye i den nye hallen, nå er bygget tett, og innvendig arbeid pågår.

Kranselag ble arrangert mandag 3. september, etter planen skal vi overta hallen 14. desember.

Mye arbeid med ny hall.

Feiret tett tak med kake.

Se også kuleisen.no

Kuleisen begynner å ta form.

Gode idrettsanlegg

Ting tar tid.

Næringsforeningen.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.