Grasrotandelen

Takk, [Field: First Name]!
Takk!

Norsk Tipping vil takke for bidraget gjennom Grasrotandelen!

Totalt er det generert 294 millioner kroner gjennom Grasrotandelen hittil i år. Grasrotmottaker Haugesund Piastolklubb har mottatt 25,468 kroner av disse. Dette er mulig fordi du og over én million grasrotgivere, har valgt en forening som sin grasrotmottaker.

Overskuddet fra Norsk Tipping går til idrett, kultur og humanitære formål. Grasrotgivernes øremerkede spillemidler sørger for at deler av overskuddet går direkte til din forening. Noen får litt, andre får mye, men til sammen blir det en stor sum til frivilligheten i Norge.

Det er fortsatt mange som ikke har registrert seg som grasrotgiver.

Oppfordrer både gamle og nye medlemmer til å velge Haugesund Pistolklubb som sin grasrotmottaker.

Se her hvordan du kan rekruttere enda flere givere til foreningen eller laget ditt.

Bookmark the permalink.