Oppdatering, nybygg-prosess

ByggeprosessFra «gjennombrudd» til økt aktiv innsats:

Fra sist har det vært møtevirksomhet med prosjektgruppen, samtaler, e-poster og møter med ulike instanser i Haugesund kommune, politiet, arkitektfirma, prosjektleder, forbund, politikere, utvalg, media med flere. Foreløpig arbeidsplan er at vi sammen med arkitektfirmaet skal legge frem tegninger på bygg plassert på tilgjengelig tomt med ytre spesifikasjoner, tilrettelagt for krav fra kommunen ift resterende landskap og bygg i idrettsparken med mer. Det skjer mye arbeid for tiden på prosjektet og vi jobber hardt for at sammen med de ytre faktorer også kan legge frem en mer detaljert plan ift finansieringsplan (søknad om tilskudd innen frister, søknad om kommunal garanti, avklaring av type driftselskap), valg av total- vs del enterprice på oppdraget med mer. Dette er forhold som vi i er avhengig av kan gjøres og fremlegges innen gitte frister for at videre prosjektarbeid kan utføres.

Mye av arbeidet på dag- og kveldstid – felles innsats viktig i smått og større:

I møte som Gunnar og jeg var med HIL og timer til dette arbeidet så ble vi opplyst om at den hos dem som hadde gjort mesteparten av dette hadde brukt ca 3.000 timer på prosjektarbeidet for ny hall. Det var en hall for dem alene. Vi skal bygge en flerbrukshall. Når jeg opplyser om dette så er det for at vi alle har med oss hva som kreves i fellesskap for skape dette som vi ønsker for HPK. Prioriteringer må gjøres hardt for at dette kan lykkes. Mye av det skjer på dagtid, og noe på kveld/ettermiddager. Det er på dagtid de ulike instanser og personer er å treffe og gjør at vi med våre arbeidsgivere må skape ordninger som gjør at vi har mulighet til å følge dette opp (avspasere/fri uten lønn/feriedager). På ettermiddag/kveldstid må innsatsen også følge andre forhold som må løses ift våre familier, hjem og hensyn. Dette gjør sammen med annet at tiden tilgjengelig til å være i tunellen også er blitt svært begrenset. Jeg håper at medlemmer ser, forstår og støtter de prioriteringer vi er nødt til å gjøre for at dette kan skje. Heldigvis har vi en drift av klubben vår som er stabil.  De ulike i klubben er kjent med oppgavene som skal gjøres, og innsats fra mange bidrar til at det meste går som normalt.

Internt i prosjektgruppen jobber vi for mål om at vi innen utløp av 2016 skal ha flerbrukshallen satt opp. Dette er en meget tøff tidsfrist (!), men vi er offensive så får vi se om vi greier det eller må gå noe over tidsplanen. Markedet i forhold til priser på oppdrag virker å være gode og vil være noe vi kan dra nytte av slik det ser ut nå.

Innen nyttår skal mye av prosjekteringsarbeidet knyttet til det ytre bygg, tomt, tilskudd, finansiering med mer således være ferdig. Vi står på for at vi skal lykkes med det. Samtidig vil vi også underveis jobbe på innholdet i flerbrukshallen slik at dette kan koples på når det behøves.

Du betyr en forskjell – skap en positiv forskjell:

Til slutt vil jeg anmode om at hver enkelt klubbmedlem trør støttende til for at vi som klubb kan ivareta både drift og øvrige hensyn vi trenger for at vi kan få dette til. At dette krever en hel del ekstra er uten tvil. Ved at hver enkelt gjør en innsats så har vi større sjanse for at vi får det til på godt vis, i godt samarbeid og sammen for hverandre i HPK. Tilby derfor gjerne din innsats smått som større for klubben vår både på treninger, konkurranser, arrangementer og øvrig mens vi trør fremover for å ha god utvikling.

Med vennlig hilsen
Kjell Olav Nuntun

Bookmark the permalink.