Trening i tunellen før felt NM

Deltagere på felt NM har nå mulighet for å bruke tunellen til trening og testing før de skal i ilden. Det må avtales ift. nøkkel til tunellen, det er de som har egne våpen som har denne muligheten, og det er på eget ansvar.

Bookmark the permalink.