Nye lokaler

Nye lokalerNye lokaler – prosjekteringsarbeid:

Gjennombrudd!
Vi oppfatter tilbakemelding mandag 14.09.15 fra Haugesund kommune som gjennombrudd i forhold til videre prosess for nye lokaler. Kjempebra! Det har vært jobbet godt over tid fra prosjektgruppen, lagt mye innsats og timer gjennom samtaler med politikere, administrasjon og andre relevante forut- og etter sommeren især. Tilbakemeldingen via arkitektfirmaet vi har samarbeid med er kort som følger;

Kommunen går inn for at vi forsøker å sende inn byggesøknad med dispensasjon, dermed så unngår vi reguleringssak og parkeringsproblem, men vi er avhengighet av velvilje fra naboer. Vi bestiller forhåndskonferanse asap. og gleder oss til å skape et fint bygg sammen med dere.

Kommunen bruker bane 4 som midlertidig parkering i påvente av revidert/justert område-plan.

Klubbinnsats nødvendig – alle for en, en for alle og sammen for å lykkes:

Haugesund Pistolklubb har i 48 år lett etter nye lokaler. Vi har aldri vært nærmere enn nå, men krever også noe ekstra fra alle i klubben i perioden fremover. Det betyr at vi nå går i gang med neste fase i prosjekteringsarbeidet. Innsatsviljen og nødvendighet fordrer mye innsats i dette er avgjørende for å lykkes.  Et slikt prosjekt krever mye! Andre som har prosjektert tilsvarende vet hvor mye som kreves for å få slikt til. Det snakkes ofte om tusener av timer totalt før ferdigstillelse. For noen av oss en hel del mer enn andre, men alle er viktige deltakere i HPK for å få dette til. Vi er avhengige av at vi sammen med dere som medlemmer kan arbeide for å ivareta drift, hensyn og yte ekstra arbeid for å lykkes med nye lokaler. Jeg oppfordrer derfor alle medlemmer til å følge med, følge opp, være med og støtte opp under det vi trenger nå fremover for at vi skal kunne få dette til sammen! Dette gjelder smått som stort og hvor vi kan vise at vi kan ivareta dugnad, verv, oppgaver og drift på best mulig vis fremover. Det vi kan få til nå og fremover gir direkte resultat til nye lokaler og hva vi kan få til på best vis. Ikke misforstå, men nå må vi stå på!

Kort oppsummert – still opp sammen med oss og vis at vi vil få dette til sammen som klubb og enkeltmedlem!

Skagen møtet – still opp alle som har mulighet og ta gjerne med noen!

Skagen møtet som Haugesund Sparebank holder torsdag 1. oktober er i det samlede av stor betydning. Banken er vår hovedsponsor, gir mye støtte, gaver og er sentral i finansiering for nye lokaler. Jeg oppfordrer derfor alle medlemmer gjerne sammen med kjæreste, kone eller andre å stille på dette møtet for å vise at vi ønsker å få dette til sammen med dem. Får vi det til har vi lagt god grunnstein for videre god støtte, gave/tilskudd til nye lokaler og finansieringsplan.

Møtet er satt opp 1 oktober fra klokken 1800-1930. Det er lagt ut informasjon om dette på vår side på Facebook og videre på vår hjemmeside.

Samlet påmelding:

Send melding til Terje på terje@eik-nes.com eller meg på kjell.olav.nuntun@gmail.com  om du kan delta på Skagen møtet. Vi er bedt om å foreta en samlet påmelding innen 30.09.15.

Med vennlig hilsen

Haugesund Pistolklubb

Kjell Olav Nuntun

Leder

Bookmark the permalink.