Grasrotandelen

Takk, [Field: First Name]!
Takk!

Norsk Tipping vil takke for bidraget gjennom Grasrotandelen!

Totalt er det generert 294 millioner kroner gjennom Grasrotandelen hittil i år. Grasrotmottaker Haugesund Piastolklubb har mottatt 25,468 kroner av disse. Dette er mulig fordi du og over én million grasrotgivere, har valgt en forening som sin grasrotmottaker.

Overskuddet fra Norsk Tipping går til idrett, kultur og humanitære formål. Grasrotgivernes øremerkede spillemidler sørger for at deler av overskuddet går direkte til din forening. Noen får litt, andre får mye, men til sammen blir det en stor sum til frivilligheten i Norge.

Det er fortsatt mange som ikke har registrert seg som grasrotgiver.

Oppfordrer både gamle og nye medlemmer til å velge Haugesund Pistolklubb som sin grasrotmottaker.

Se her hvordan du kan rekruttere enda flere givere til foreningen eller laget ditt.

Oppdatering, nybygg-prosess

ByggeprosessFra «gjennombrudd» til økt aktiv innsats:

Fra sist har det vært møtevirksomhet med prosjektgruppen, samtaler, e-poster og møter med ulike instanser i Haugesund kommune, politiet, arkitektfirma, prosjektleder, forbund, politikere, utvalg, media med flere. Foreløpig arbeidsplan er at vi sammen med arkitektfirmaet skal legge frem tegninger på bygg plassert på tilgjengelig tomt med ytre spesifikasjoner, tilrettelagt for krav fra kommunen ift resterende landskap og bygg i idrettsparken med mer. Det skjer mye arbeid for tiden på prosjektet og vi jobber hardt for at sammen med de ytre faktorer også kan legge frem en mer detaljert plan ift finansieringsplan (søknad om tilskudd innen frister, søknad om kommunal garanti, avklaring av type driftselskap), valg av total- vs del enterprice på oppdraget med mer. Dette er forhold som vi i er avhengig av kan gjøres og fremlegges innen gitte frister for at videre prosjektarbeid kan utføres.

Mye av arbeidet på dag- og kveldstid – felles innsats viktig i smått og større:

I møte som Gunnar og jeg var med HIL og timer til dette arbeidet så ble vi opplyst om at den hos dem som hadde gjort mesteparten av dette hadde brukt ca 3.000 timer på prosjektarbeidet for ny hall. Det var en hall for dem alene. Vi skal bygge en flerbrukshall. Når jeg opplyser om dette så er det for at vi alle har med oss hva som kreves i fellesskap for skape dette som vi ønsker for HPK. Prioriteringer må gjøres hardt for at dette kan lykkes. Mye av det skjer på dagtid, og noe på kveld/ettermiddager. Det er på dagtid de ulike instanser og personer er å treffe og gjør at vi med våre arbeidsgivere må skape ordninger som gjør at vi har mulighet til å følge dette opp (avspasere/fri uten lønn/feriedager). På ettermiddag/kveldstid må innsatsen også følge andre forhold som må løses ift våre familier, hjem og hensyn. Dette gjør sammen med annet at tiden tilgjengelig til å være i tunellen også er blitt svært begrenset. Jeg håper at medlemmer ser, forstår og støtter de prioriteringer vi er nødt til å gjøre for at dette kan skje. Heldigvis har vi en drift av klubben vår som er stabil.  De ulike i klubben er kjent med oppgavene som skal gjøres, og innsats fra mange bidrar til at det meste går som normalt.

Internt i prosjektgruppen jobber vi for mål om at vi innen utløp av 2016 skal ha flerbrukshallen satt opp. Dette er en meget tøff tidsfrist (!), men vi er offensive så får vi se om vi greier det eller må gå noe over tidsplanen. Markedet i forhold til priser på oppdrag virker å være gode og vil være noe vi kan dra nytte av slik det ser ut nå.

Innen nyttår skal mye av prosjekteringsarbeidet knyttet til det ytre bygg, tomt, tilskudd, finansiering med mer således være ferdig. Vi står på for at vi skal lykkes med det. Samtidig vil vi også underveis jobbe på innholdet i flerbrukshallen slik at dette kan koples på når det behøves.

Du betyr en forskjell – skap en positiv forskjell:

Til slutt vil jeg anmode om at hver enkelt klubbmedlem trør støttende til for at vi som klubb kan ivareta både drift og øvrige hensyn vi trenger for at vi kan få dette til. At dette krever en hel del ekstra er uten tvil. Ved at hver enkelt gjør en innsats så har vi større sjanse for at vi får det til på godt vis, i godt samarbeid og sammen for hverandre i HPK. Tilby derfor gjerne din innsats smått som større for klubben vår både på treninger, konkurranser, arrangementer og øvrig mens vi trør fremover for å ha god utvikling.

Med vennlig hilsen
Kjell Olav Nuntun

Nye lokaler

Nye lokalerNye lokaler – prosjekteringsarbeid:

Gjennombrudd!
Vi oppfatter tilbakemelding mandag 14.09.15 fra Haugesund kommune som gjennombrudd i forhold til videre prosess for nye lokaler. Kjempebra! Det har vært jobbet godt over tid fra prosjektgruppen, lagt mye innsats og timer gjennom samtaler med politikere, administrasjon og andre relevante forut- og etter sommeren især. Tilbakemeldingen via arkitektfirmaet vi har samarbeid med er kort som følger;

Kommunen går inn for at vi forsøker å sende inn byggesøknad med dispensasjon, dermed så unngår vi reguleringssak og parkeringsproblem, men vi er avhengighet av velvilje fra naboer. Vi bestiller forhåndskonferanse asap. og gleder oss til å skape et fint bygg sammen med dere.

Kommunen bruker bane 4 som midlertidig parkering i påvente av revidert/justert område-plan.

Klubbinnsats nødvendig – alle for en, en for alle og sammen for å lykkes:

Haugesund Pistolklubb har i 48 år lett etter nye lokaler. Vi har aldri vært nærmere enn nå, men krever også noe ekstra fra alle i klubben i perioden fremover. Det betyr at vi nå går i gang med neste fase i prosjekteringsarbeidet. Innsatsviljen og nødvendighet fordrer mye innsats i dette er avgjørende for å lykkes.  Et slikt prosjekt krever mye! Andre som har prosjektert tilsvarende vet hvor mye som kreves for å få slikt til. Det snakkes ofte om tusener av timer totalt før ferdigstillelse. For noen av oss en hel del mer enn andre, men alle er viktige deltakere i HPK for å få dette til. Vi er avhengige av at vi sammen med dere som medlemmer kan arbeide for å ivareta drift, hensyn og yte ekstra arbeid for å lykkes med nye lokaler. Jeg oppfordrer derfor alle medlemmer til å følge med, følge opp, være med og støtte opp under det vi trenger nå fremover for at vi skal kunne få dette til sammen! Dette gjelder smått som stort og hvor vi kan vise at vi kan ivareta dugnad, verv, oppgaver og drift på best mulig vis fremover. Det vi kan få til nå og fremover gir direkte resultat til nye lokaler og hva vi kan få til på best vis. Ikke misforstå, men nå må vi stå på!

Kort oppsummert – still opp sammen med oss og vis at vi vil få dette til sammen som klubb og enkeltmedlem!

Skagen møtet – still opp alle som har mulighet og ta gjerne med noen!

Skagen møtet som Haugesund Sparebank holder torsdag 1. oktober er i det samlede av stor betydning. Banken er vår hovedsponsor, gir mye støtte, gaver og er sentral i finansiering for nye lokaler. Jeg oppfordrer derfor alle medlemmer gjerne sammen med kjæreste, kone eller andre å stille på dette møtet for å vise at vi ønsker å få dette til sammen med dem. Får vi det til har vi lagt god grunnstein for videre god støtte, gave/tilskudd til nye lokaler og finansieringsplan.

Møtet er satt opp 1 oktober fra klokken 1800-1930. Det er lagt ut informasjon om dette på vår side på Facebook og videre på vår hjemmeside.

Samlet påmelding:

Send melding til Terje på terje@eik-nes.com eller meg på kjell.olav.nuntun@gmail.com  om du kan delta på Skagen møtet. Vi er bedt om å foreta en samlet påmelding innen 30.09.15.

Med vennlig hilsen

Haugesund Pistolklubb

Kjell Olav Nuntun

Leder