Kretsting 6. april 2019

Kretstinget 2019 arrangeres i Kuleisen lørdag 6. april 2019.
Valgkomiteen trenger innspill på nytt styre i skytterkretsen slik at komiteen får gjort en god og grundig jobb frem mot kretstinget.
Det anmodes om at klubbene engasjerer seg i dette og bruker muligheten til å påvirke hvem som skal sitte i kretsstyret fremover.
Send forslagene til leder av valgkomiteen, Asta Kvalbein: astask@lyngholen24.no

NRKs Idrettsgalla 2019 i Stavanger

Vi i Rogaland Idrettskrets (RIK) fyller 100 år i 2019, og er i den forbindelse stolte over å ha fått NRKs Idrettsgalla 2019 til Stavanger.

Idrettsgallaen blir avholdt i DNB Arena, 5. januar 2019. RIK er regional arrangør på vegne av eierne Norges idrettsforbund, NRK og Norsk Tipping.

Arrangementet har alle muligheter, enten det gjelder billetter til familie og venner, ansatte i din bedrift eller som et rent kundearrangement.

Kontakt oss gjerne for spesialopplegg.

Billetter kan du sikre deg nå.

Billetter og mer info finner du her https://www.idrettsgalla.no/

Vil du bli en av våre fremtidige skyteledere?

Haugesund Pistolklubb er i utvikling og har behov for flere skyteledere både som ansvarlig inne- og som skyteleder ute! Vi ønsker derfor at du som er interessert og kan tenke deg dette gir tilbakemelding!

De fleste skyteledere starter som innevakt og etter hvert går en over til å kunne ha ansvar både inne- og ute som skyteleder. Som skyteleder er du en av de mest sentrale medlemmer vi har i klubben og du vil få opplæring og ansvar for avvikling av treninger og annet. Ulike kurs vil tilbys og vi håper du kan tenke deg å delta på disse. Det er også egne samlinger for skyteledere gjennom året. Som skyteleder følger det også med ansvaret noen goder. Godene vil vi gi mer informasjon om.

I første omgang ønsker vi at du gir tilbakemelding om at du er interessert i å bli en av våre fremtidige skyteledere. Vi vil deretter følge opp med samtale med informasjon osv, samling, evaluering og starte opplæringen. Deretter vil du som er med oss og som del av våre skyteledere få ansvar for egne treningsdager på oppsatt aktivitetsliste for vår/sommer og høst/vinter gjennom året sammen med en annen skyteleder.

Ta kontakt for interesse til:

John Lothe, nestleder på telefon 40 22 46 25 / e-mail   john@johnlothe.no    eller

Terje Eik-Nes, kasserer på telefon 92 68 87 25 / e-mail   terje@eik-nes.com
Med vennlig hilsen
Haugesund Pistolklubb

Kjell Olav Nuntun
Leder